سخنران حضرت امام خامنه ای در حرم مطهر حضرت امام 14-3-97