پا برهنه در وادی مقدس

زندگی نامه و خاطرات شهید سید حمید میر افضلی

 

حتما ببینید

سخنرانی سردار حاج قاسم سلیمانی در همدان