عملیات روانی

حتما ببینید

سخنرانی سردار حاج قاسم سلیمانی در همدان