کتاب روز

  • جنگ را شناسنامه‌دار بخوانیم!

    جنگ را شناسنامه‌دار بخوانیم «روسیه بدون ادبیات جنگش صرفا یک خاک پهناور است.» این را چند مرتبه‌ای از دهان مرتضای سرهنگی شنیده‌ام. آقا مرتضی هم آن را به نقل از یکی مسئولان موزه جنگ روسیه برایمان بازگو کرده. جمله‌ای در باب اهمیت و ضرورت و جایگاه ادبیات جنگ. چیزی که نوع وطنی‌اش را با عباراتی مانند ادبیات مقاومت، ادبیات دفاع مقدس و امثال آن می‌شناسیم. بگذارید همین ابتدای متن بگویم که اگر ایران را صرفا یک جغرافیای محصور در یک نقطه از این سیاره خاکی می‌دانید، بعید است ادامه متن به کارتان بیاید. ایرانِ پس از انقلاب، پیش و بیش از آنکه صرفا تکه‌ای از این سیاره […]

کتاب

اقتصاد مقاومتی

 

اقتصاد مقاومتی یک مجموعه است؛ این مجموعه اگر فقط در زیر نام اقتصاد مقاومتی مورد توجّه قرار بگیرد، ممکن است چندان منشأ اثر نباشد؛ من علاج را در این می‌بینم که این مجموعه را به نقاط مهم تقسیم کنیم و برای هر نقطه‌ی کلیدی و مهمی یک فصلی از زمان را قرار بدهیم، و از مسؤولین و افراد شاخص و از آحاد مردم بخواهیم که همه‌ی همّت خود را بر روی آن نقاط کلیدی متمرکز کنند؛ به نظر من، علاج در این است که این نقطه‌ی کلیدی را امسال درست شناسایی کنیم. به اعتقاد من این نقطه‌ی کلیدی، عبارت است از تولید، تولید داخلی، و اشتغال و عمدتاً اشتغال جوانان؛

 

صوت

صوت ویژهکتاب الکترونیکی سه بعدی

پا برهنه در وادی مقدس

گالری ویدئو

وضعیت سایت کتابخانه

روند پیشرفت سایت کتابخانه

محتوا
زیرساخت
طراحی ظاهری

برگزیده ها